Auktoriserad Suzuki Återförsäljare

Auktoriserad Honda Service

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på almevik.se. Sven Almevik Bil AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av Sven Almevik Bil AB. Ta kontakt med oss för ytterligare information om villkoren som gäller för våra produkter och tjänster.

Personuppgifter som behandlas:
På almevik.se kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att kunna använda en tjänst eller fylla i och skicka in ett formulär. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuellt ändamål, vilken anges i anslutning till tjänsten och uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive tjänsts specifika ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål.

Exempel på information som inhämtas:

 • Företagsnamn
 • Kontaktperson
 • Företagsadress/fakturaadress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Hur hämtar vi information?
Sven Almevik Bil AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:

 • Kontaktformulär
 • När man önskar att prova en produkt eller tjänst
 • Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
 • Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
 • Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post

Ändamålet med information som inhämtas

 • För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
 • För att kunna sända relevant information
 • För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Vi upprättar profiler baserat på bakgrunden av informationen som inhämtas, detta för att kunna erbjuda dig de mest relevanta produkterna och ge dig en god kundservice. Profilerna baseras på den information som du frivilligt ger oss. Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på almevik.se lagras i vårt CRM-system, som kan användas till automatiserad marknadsföring.

Samarbetspartner
Sven Almevik Bil AB använder ett flertal tjänster från Google, bland annat för webbplatsstatistik och annonsering. Därför godkänns även Googles användarvillkor när du godkänner de ovan specificerade användarvillkoren.

Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Sven Almevik Bil AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Sven Almevik Bil AB´s vägnar.

Rättigheter
Som användare av Sven Almevik Bil AB´s webbplats, almevik.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Sven Almevik Bil AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt
Sven Almevik Bil AB, Norra Svedengatan 22, 582 73 Linköping
Tel: 013-14 56 46
Skicka ett e-postmeddelande
Orgnr: 556306-7957